570 427 606 sklep@status-drzwi.pl

Odbiór / Dostawa / Montaż

Odbiór / Dostawa / Montaż

I Zasady odbioru osobistego zamówionych towarów:

 

1.1.       Zamówiony towar można odbierać osobiście w naszym magazynie w Pruszkowie w godzinach:
poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00
sobota – 09:00 – 14:00

 

1.2.       Przed odbiorem towaru należy uregulować przelewem na nasze konto całość kwoty zamówienia (zgodnie z zasadami składania zamówienia), bądź dokonać wpłaty gotówki w kasie (należy jednak posiadać odliczoną wartość).

 

1.3.       Udając się do punktu odbioru należy zabrać ważny dokument tożsamości oraz otrzymane potwierdzenie realizacji zamówienia (nazwisko i imię Zamawiającego, numer zamówienia). W przypadku, jeżeli odbioru dokonuje osoba inna niż wskazana w zamówieniu Zamawiający wcześniej musi potwierdzić e-mailowo o zaistniałej sytuacji oraz osoba powinna posiadać oprócz w/w dokumentów pisemne upoważnienie do odbioru towaru podpisane czytelnie przez Zamawiającego.

 

1.4.       Odbierający zamówienie jest zobowiązany do sprawdzenia jego zgodności pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym.


UWAGA: Prosimy o zgłaszanie się po odbiór zamówień wyłącznie po otrzymaniu informacji mailowej lub telefonicznej, że zamówienie jest przygotowane do odbioru. 

 

II Zasady odbioru dostawy zamówionych towarów:

 

2.1.       Zamówiony towar jest dostarczany przez kuriera lub firmą przewozową pod wskazany   w zamówieniu adres od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy kurierskiej lub przewozowej.

 

          Uwaga: Przy dostawach paletowych kurier realizuje dostawę wyłącznie poprzez zdjęcie towaru z samochodu, kurier nie wnosi towaru!

 

2.2.       Przed dostawą towaru należy uregulować przelewem na nasze konto całość kwoty  zamówienia oraz kosztów dostawy.

    • o terminie realizacji zamówienia Klient jest informowany e-mailowo i/lub telefonicznie z 1-2 dniowym wyprzedzeniem.
    • odbierający zamówienie jest zobowiązany do sprawdzenia jego zgodności pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym podczas przyjęcia przesyłki.


UWAGA: Koniecznie sprawdź przesyłkę! Każde uszkodzenie opakowania fabrycznego odnotuj na liście przewozowym lub protokole szkody z zaznaczeniem "uszkodzone opakowanie fabryczne"! 

 

2.3.       W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem kuriera nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Prosimy również o zrobienie dokumentacji fotograficznej zapakowanej palety oraz uszkodzonych opakowań i znajdujących się w nich uszkodzonych elementów. 

 

2.4.       Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem zażądaj sporządzenia przez kuriera protokołu rozbieżności. Sporządzony protokół stanowi podstawę do złożenia reklamacji z tytułu wad zamówionego towaru ujawnionych w trakcie jego odbioru/dostawy. Reklamację z tego tytułu należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od daty odbioru/dostawy towaru.

 

2.5.       Koszt dostawy:
195 zł - przy zamówieniu maks. 8 kompletów drzwi (ościeżnica + skrzydło).
Przy zamówieniu większym niż 8 kompletów drzwi należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztu dostawy.

 

 

III Zasady odbioru dostawy zamówionych podczas montażu:

 

3.1.        Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z klientem w celu ustalenia adresu i terminu pomiaru. Pomiar jest bezpłatny i niezobowiązujący.

 

3.2.        Koszt montażu określony jest w wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. Dostawa w tym przypadku jest darmowa. Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia kosztu montażu przesyłamy e-mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia oraz terminem jego realizacji po wykonaniu pomiaru przez montażystów.

3.3.        Wpłata zaliczki następuje po wykonaniu pomiaru i kontakcie e-mailowym bądź telefonicznym z Klientem w celu ustalenia ostatecznych kosztów i określenia terminu realizacji.

3.4.        Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź daty płatności zaliczki gotówką w Sklepie w Pruszkowie.

3.5.        Montaż zamówionych towarów odbywa się tylko w dni robocze. Koszt montażu obejmuje (poza montażem) dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek do miejsca montażu.

3.6.        Należy sprawdzić w obecności montażysty jakość towaru pod względem ilościowym i jakościowym (podpisanie dokumentu WZ) oraz podpisać protokół odbioru usługi po zakończonych pracach montażystów.